For bedrifter og organisasjoner

 

Bedriftssamarbeid

Sammen om en jobb er interessert i å samarbeide med bedrifter og organisasjoner for å få adeptene inn i arbeid. Dette kan gjøres på forskjellige måter, og vi er åpne for nye forslag og idéer.

Hittil har vi samarbeidet med bedrifter gjennom rekruttering og tilgang på mentorer. Rekruttering innebærer at Sammen om en jobb kontakter bedriften når vi har kandidater som kan være aktuelle, og dersom adepten blir ansatt får organisasjonen et honorar. Tilgang på mentorer innebærer at bedriften rekrutterer mentorer blant sine ansatte, og på den måten bidrar til organisasjonen.

Samarbeid med bedrifter gir våre adepter større mulighet til å finne relevant arbeid, og gir samtidig bedriftene en unik mulighet til å få en mer flerkulturell arbeidsstyrke og gjøre en viktig innsats for å få flere i arbeid.

Dersom din arbeidsplass ønsker å bidra kan du melde på bedriften din under, så tar vi kontakt for å høre mer om hva slags type samarbeid som kan passe dere.