Tidligere aktiviteter

 

Norskkurs, aktivitetsgruppe og flerkulturell diskusjonsgruppe

Tidligere har vi holdt et gratis 60-timers norskkurs og muntlig norsktrening. Kurset hadde fokus på norsk grammatikk, samt ressurser og læringsstrategier for å lære norsk mer effektivt på egenhånd. Den muntlige norsktreningen omhandlet arbeidsnorsk og tema til norskprøven.

I tillegg har vi organisert en aktivitetsgruppe som blandt annet har inneholdt turer, teater, skøyter, piknik og markering av kvinnedagen. Målet var å bruke samfunnet som en læringsarena for språk og kultur. Norskkurset og aktivitetsgruppen ble gjennomført på frivillig basis, og vi håper å videreføre dem når vi får kapasitet.

I den flerkulturelle diskusjonsgruppe samlet vi oss for å diskutere et avtalt tema knyttet til samfunn, kultur eller etikk. Vi møttes på tvers av kulturer, generasjoner og synspunkter, og våre ulikheter ble vår felles styrke. Diskusjonsgruppen var en arena for å trene norsk, knytte vennskap, og få ny innsikt om viktige tema.