Sosioøkonomiske utfordringer knyttet til arbeid og integrering gir behov for et mentorprogram.

 
 

Bakgrunn

 

Fra idé til organisasjon

Sammen om en jobb (SAJO) er en frivillig organisasjon som jobber for bedre integrering og et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom et mentorprogram. Programmet kobler deltakere med lang erfaring fra norsk arbeidsliv sammen med innvandrere/flyktninger i et 6-måneder langt program. På den måten skaper vi relasjoner på tvers av kulturer, og viderefører kompetanse slik at flere nykommere får bidratt i det norske arbeidsmarkedet.

Organisasjonen ble startet i 2017 av Erlend Skarsgard Nyheim, Paloma León Campos og Vilde Thoresen Nord, med inspirasjon fra belgiske DUO for a JOB. Etter et vellykket pilotprosjekt fikk vi finansiering i 2018. Nå jobber vi med å videreføre og utvide prosjektet, slik at vi kan gjøre flere koblinger og støtte flere ut i arbeidslivet.

DSC_1708.jpg
 
 
 

Behovet - Hvorfor mentorprogram?

For at Norge skal lykkes med å inkludere nyankommene innvandrere og flyktninger på en god måte er det helt sentralt å lykkes med integreringen i arbeidslivet. Dessverre sliter mange med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og med det bli en del av det norske samfunnet.

Det finnes tusenvis av høyt kvalifiserte innvandrere og flyktninger som ikke er i jobb, eller i en jobb de er overkvalifisert for. Det at Norge ikke får benyttet kompetansen disse menneskene innehar er en stor samfunnsøkonomisk kostnad. I tillegg er det trist for den det gjelder, som ikke får brukt sin utdanning og erfaring.

De viktigste årsakene til at det er vanskeligere for innvandrere å komme i relevant arbeid er: manglende nettverk i Norge, lite kjennskap til norsk arbeidsliv og kultur, fordommer og opplevd risiko for arbeidsgiver samt begrensende norskkunnskaper.

Dette er hindringer som ikke kan løses på egenhånd. Mentorprogrammet gjør deltakerne i stand til å overkomme mange av disse hindringene gjennom tiltak som mentorveiledning, fagseminarer, nettverksbygging og bedriftssamarbeid.

 
 

 

Ansatte

 
DSC_2185.jpg

Erlend Skarsgard Nyheim

Fag- og programutvikling

Erlend koordinerer mentor-programmet og utviklingen av kurs og andre aktiviteter. Erlend er utdannet lærer og har en mastergrad i International Human Rights Law and Migration, fra Brussel.

 
DSC_2174.jpg

Vilde Thoresen Nord

Økonomi og partnerskap

Vilde koordinerer mentorprogrammet og har ansvar for organisasjonens økonomi, samt for bedriftssamarbeid. Hun har en mastergrad i International Business and Politics fra London.

 
 

Styret

 

Paloma León Campos (Styreleder)

Var med på å etablere Sammen om en jobb i 2017. Jobber til daglig som konsulent i Batteriet, som er et ressursenter for grupper og organisasjoner. Bred erfaring fra frivillig sektor.

Ingrid Anne Høgset (Nestleder)

Partner i Ephori Impact, som jobber for å utvikle det sosiale investeringsmarkedet i Norge. Utdannet samfunnsøkonom med erfaring fra blant annet Norges Bank og Finansdepartementet.

Sarah Dallas Prosser (Styremedlem)

Leder for Ashoka Norge, som er det største globale nettverket for sosiale entretrenører. Tidligere har Sarah blant annet stiftet Tøyen Unlimited, og jobbet i Oslo kommunes byrådsavdeling for byutvikling.

Ashraf Mohammed (Styremedlem)

Tidligere mentor i Sammen om en jobb. Utdannet innenfor økonomi og IT, og driver i dag sitt eget konsulentselskap.

Vilde Nord (Ansattrepresentant)

Styret 2019.jpg