Bakgrunn

 

Fra idé til organisasjon

Sammen om en jobb (SAJO) er en frivillig organisasjon som jobber for bedre integrering og et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom et mentorprogram. Programmet kobler deltakere med lang erfaring fra norsk arbeidsliv sammen med innvandrere/flyktninger i et 6-måneder langt program. På den måten skaper vi relasjoner på tvers av kulturer, og viderefører kompetanse slik at flere nykommere får bidratt i det norske arbeidsmarkedet.

Organisasjonen ble startet i 2017 av Erlend Skarsgard Nyheim, Paloma León Campos og Vilde Thoresen Nord, med inspirasjon fra belgiske DUO for a JOB. Etter et vellykket pilotprosjekt fikk vi finansiering i 2018. Nå jobber vi med å videreføre og utvide prosjektet, slik at vi kan gjøre flere koblinger og støtte flere ut i arbeidslivet.

DSC_1708.jpg
 
 
 

Behovet - Hvorfor mentorprogram?

For at Norge skal lykkes med å inkludere nyankommene innvandrere og flyktninger på en god måte er det helt sentralt å lykkes med integreringen i arbeidslivet. Dessverre sliter mange med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og med det bli en del av det norske samfunnet.

Det finnes tusenvis av høyt kvalifiserte innvandrere og flyktninger som ikke er i jobb, eller i en jobb de er overkvalifisert for. Det at Norge ikke får benyttet kompetansen disse menneskene innehar er en stor samfunnsøkonomisk kostnad. I tillegg er det trist for den det gjelder, som ikke får brukt sin utdanning og erfaring.

De viktigste årsakene til at det er vanskeligere for innvandrere å komme i relevant arbeid er: manglende nettverk i Norge, lite kjennskap til norsk arbeidsliv og kultur, fordommer og opplevd risiko for arbeidsgiver samt begrensende norskkunnskaper.

Dette er hindringer som ikke kan løses på egenhånd. Mentorprogrammet gjør deltakerne i stand til å overkomme mange av disse hindringene gjennom tiltak som mentorveiledning, fagseminarer, nettverksbygging og bedriftssamarbeid.