Olav

 
DSC_1701-3.jpg
 
 
 

Bakgrunn: Ledelse, HR, pedagogikk
Mentor for: Yousif

 

 

Hvorfor ønsket du å bli mentor i SAJO?

Som pensjonist har jeg plutselig fått ledig tid som jeg ønsker å fylle med noe meningsfullt. Dette er jo ressurssterke folk som har mye å bidra med, men kan trenge hjelp til å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. En vellykket integrering er jo viktig for alle parter!

Kan du fortelle om et typisk møte med din adept?

Primært jobber vi med å kartlegge adeptens kompetanse, utarbeide en god CV, finne relevante jobber å søke på og skrive en god søknad. Vi prøver også å hjelpe dem til å forstå den norske kulturen og det arbeidsmarkedet. Det mellommenneskelige er selvsagt også viktig! Vise at vi bryr oss, støtte og trøste dem når det trengs, og utfordre dem andre ganger.

Den første adepten «min» møtte jeg oftest på en café i sentrum (Kulturhuset), men også hjemme hos meg. Nå når vi er to mentorer og tre adepter som møtes, trenger vi et roligere lokale, og har vært så heldige å få låne et grupperom vis SAJO. Vi har også dialog via e-post, WhatsApp og telefon for oppfølging, avklaringer og dialog.

Hva har vært mest givende for deg?

Det er givende å møte positive og interesserte ungdommer fra andre kulturer. Og for meg er det stimulerende å kunne være til nytte, og hjelpe andre som kanskje til og med er i en krevende fase av livet. Jeg opplever dette som meningsfullt, og ser fram til hvert møte!

Har du lært noe nytt?

Tja …. Kanskje heller fått bekreftet ting.

Hva vil du si til andre som vurderer å bli mentorer?

Trives du sammen med ungdom, har kjennskap til hvordan man bør «manøvrere» i det norske arbeidsmarkedet, og ønsker en aktivitet som gir mening – bli mentor!

I år tester du ut en gruppekobling med en annen mentor og tre adepter. Kan du fortelle litt om bakgrunnen og erfaringene med dette?

Jeg har jobbet mye med lederprogrammer og lederutvikling, og har gode erfaringer med å sette deltakerne i triadegrupper. Disse jobber sammen på samlingene, og har ansvar for å støtte og utfordre hverandre og følge hverandre opp mellom samlingene.

Dette ønsker vi å prøve ut her i SAJO også. Og så langt har forventningene slått til: Vi mentorer utfyller og støter hverandre, og det ser ut som adeptene stimulerer hverandre positivt. Det er både latter og alvor og god dynamikk på våre møter.

 
 
MentorViktor Sakshaug