Arni

 
DSC_4435.jpg
 
 
 

Bakgrunn: Filosofi, ledelse, offentlig sektor, akademia, menneske-rettigheter
Mentor for: Ksenia

 

 

Hvorfor ønsket du å bli mentor i SAJO?

Formålet er godt. Opplegget er utfordrende, både praktisk og intellektuelt. Kulturmøter er givende og lærerike.

Kan du fortelle om et typisk møte med din adept?

Vi hadde en halvårsplan med mål, delmål og tiltak. Denne fulgte vi, men tilpasset adeptens egen utvikling og spørsmål. Et typisk møte: 2 timer med gjennomgang av ‘hjemmeoppgave’ ( for begge) og drøfting av Arbeidsmiljølov, partssamarbeid, fagorganisering rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv.

Hva har vært mest givende for deg?

Kulturmøte på individnivå og muligheten til å forklare og diskutere et organisert arbeidsliv og den ‘norske/nordiske modellen,

Har du lært noe nytt?

Ja, om russisk tilnærming til ulike spørsmål, forenkling av et komplisert norsk samfunns- og arbeidsliv, og ikke minst: hva språkbeherskelse betyr for integrering og mestring.

 
 
MentorViktor Sakshaug