Elsa

 
DSC_4173.jpg
 
 
 

Bakgrunn: Ledelse, markedsføring, coaching
Mentor for: Sonia

 

 

Hvorfor ønsket du å bli mentor i SAJO?

Jeg er fasinert av menneskers forskjelligheter og de muligheter vi har for å nå resultater gjennom egeninnsikt, motivasjon og mestring. Jeg ønsker å bidra slik at flere kan oppdage sitt potensial som er mulighetene den enkelte har ved å bruke mer av egne styrker og talenter. I de siste årene har jeg også vært opptatt av de ressursene som finnes i et mangfold. Så etter mange år som leder i næringslivet valgte jeg å starte for meg selv, videreutdannet meg innenfor kommunikasjon med NLP-coaching som metodikk. Når jeg så var på utkikk etter å jobbe frivillig med relasjonsbygging på tvers av kulturer var SAJO, som jeg fant på frivillig.no et naturlig valg.

Kan du fortelle om et typisk møte med din adept?

Vi møttes på ulike steder, på «Helt Sentralt» hvor jeg har kontorplass, til ulike kafeer. Det var som å møte en god venn og det ble helt naturlig at vi snakket om alle mulig dagligdagse ting og delte personlig opplevelser.

Som mentor er det min oppgave å holde i prosessen som vi hadde definert på vårt første møte, få en status og oppdatering på hvilke utfordringer som var størst akkurat nå. Det kunne like gjerne være private problemer som hadde forhindret henne i å være like dedikert til å følge opp en søkeprosess som problemer under intervju som var gjennomført fra vi møttes sist.

Hva har vært mest givende for deg?

Få være sammen med et mangfold av enkeltmennesker med ulike bakgrunner, kulturer, og som har en felles drøm og mål, men helt ulike behov og tilnærming for å nå målene. Det å få lov til å bidra med min erfaring, være en brobygger mellom mennesker gjør meg ydmyk og takknemlig.

Har du lært noe nytt?

JA – fra første koblingsmøte med min adept ble jeg fasinert av hennes kunnskap og ferdigheter. Jeg fikk ta del i et annet menneskes tanker, følelser og holdninger og fikk igjen bekreftet hvor viktig vårt mangfold er.

En herlig oppdagelse var når hun bestemte seg for å søke på en stilling hvor tidsfristen var gått ut – vanligvis ville jeg bare ha lagt en slik utlysning til side, men vi ble enig om hva kan skje om du søker en stilling hvor fristen har gått ut…….. – Ikke noe annet kan skje enn at den blir ikke vurdert, eller du får den – og det gjorde hun!!

Hva vil du si til andre som vurderer å bli mentorer?

Er du en som er glad i å være i relasjon med andre mennesker, liker å dele, klarer å lytte og være nysgjerrig – da har du noen av de ferdighetene jeg bruker i min rolle som mentor.

Å være mentor er for meg å leve en av mine verdier som er nysgjerrighet. Dette til tross for at jeg gjennom mitt liv har fått høre mange ganger «nå må du ikke være så nysgjerrig». Men min nysgjerrighet betyr å være genuint interessert og stille med et åpent sinn på at jeg kan oppdage og lære noe nytt, og jeg er en som elsker å lære, ikke nødvendigvis et spesielt tema, men å være i en prosess. Det å gå sammen med en person mot et mål er spennende…. – jeg bare digger det!

 
 
MentorViktor Sakshaug